อสม.ได้รับเงินตอบแทนจากการทำงานหนักช่วง covid

      เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม  ปี พ.ศ. 2563   ได้มีการแถลงการณ์ขึ้นจากทางคณะรัฐมนตรีโดยผู้แถลงการณ์นั้นคือพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา    นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงการณ์ด้วยตนเองโดยมีการระบุถึงเกี่ยวกับเรื่องของเงินพิเศษที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ของ  อสม. ซึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่อสมนั้น

เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่คอยดูแลประชาชนตามบ้านเรือนตามชุมชนและหมู่บ้านต่างๆโดยถือว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้านซึ่งเรามักจะเห็นพวกเจ้าหน้าที่ อสม. นั้นเดินตามบ้านเป็นประจำเวลาที่ต้องมีการสำรวจข้อมูลต่างๆของประชาชน

โดยทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นเงินพิเศษให้กับทางเจ้าหน้าที่ อสม.ซึ่งทางพลเอกประยุทธ์เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่อสมนั้นก็เป็นพนักงานของรัฐคนหนึ่งที่ต้องทำงานหนักในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสเพราะกลุ่มเจ้าหน้าที่ อสม.  ก็จะต้องเดินตามหมู่บ้านคอยสอดส่องดูแลลูกบ้านว่าใครเป็นยังไงมีใครเป็นไข้หรือมีใครมีเชื้อไวรัสหรือไม่เพื่อรายงานให้กับสาธารณสุขได้ทราบ

ซึ่งพวกเขานั้นต้องทำงานอย่างหนักเหนื่อยในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสเป็นอย่างมากทำให้ทางด้านรัฐบาลรู้สึกซาบซึ้งต่อการทำงานของพนักงาน อสม.เป็นอย่างมากจึงอยากจะช่วยเหลือตอบแทนกลุ่มเจ้าหน้าที่  อสม.  ให้สมกับที่ต้องทำงานหนักมาเป็นเวลาหลายเดือน และในขณะนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ของอสมคอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลเกี่ยวกับประชาชนในหมู่บ้านดังนั้นถือได้ว่าเจ้าหน้าที่อสมนั้น

ยังคงต้องทำงานหนักเช่นเดิมซึ่งเงินที่จะให้กับเจ้าหน้าที่อสมนี้จึงถือว่าเป็นการตอบแทนเป็นเงินพิเศษแสดงความช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานหนักและรัฐบาลได้มีการกำหนดการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. อยู่ที่ประมาณ 7 เดือน

แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลเองก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าถ้าหากสถานการณ์ของไวรัสโควิช- ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและทางเจ้าหน้าที่อสมยังคงต้องทำงานหนักอยู่เช่นเดิมเงินพิเศษก็จะมีการให้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก 7 เดือนนี้ด้วยซึ่งต้องรอดูว่าสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสจะเป็นแบบรูปทางไหน โดยทางรัฐมนตรียืนยันว่าเขาจะไม่ลืมคำพูดที่ว่าจะช่วยจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ อสม.แน่นอน

 สำหรับเรื่องของการแจกเงินพิเศษในครั้งนี้ทางรัฐบาลเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ อสม. นั้นทำงานหนักก็พอๆกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลดังนั้นจึงต้องดูแลเจ้าหน้าที่ อสม.เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั่นเองโดยทางรัฐบาลยืนยันว่าจะมีการนำเงินมาช่วยเหลือทุกคนให้ดีที่สุด  ดังนั้นเมื่อทำงานหนักก็ย่อมต้องได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นอื่นนั่นเอง

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

Posts Tagged with… ,