เกี่ยวกับเรา

ความสะดวกเหล่านี้ก็มีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีก็คือประหยัดเวลาและทันเวลา ข้อเสียก็คือไม่สามารถโกหกกันได้เพราะสามารถใช้กล้องถ่ายเป็นวิดีโอขณะสนทนากันอยู่ ยังมีข้อดีและข้อเสียอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่ถึงอย่างไรในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนา ทำให้คนคิดว่าจะติดต่อหรือพูดคุยกันตอนไหนก็ได้นั้น ในสังคมหรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญเช่นสังคมชนบทนั้น บางครั้งการใช้ชีวิตแบบธรรมดาโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นร้นกระตือรือร้นเหมือนกับในเมืองมันเป็นการใช้ชีวิตที่วิเศษมาก


สำนักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย
77/7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10141
โทรศัพท์ : 0 2285 1388
โทรสาร : 0 2550 2100
เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี
MRT : สถานี ลุมพินี