โรคโลหิตจาง

โรคโลหิตจาง  หรือทางการแพทย์เรียกว่าโรคธาลัสซีเมีย  เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ทำให้เมล็ดเลือดแดงในร่างกายน้อยทำให้เกิดภาวะซีด  หรือที่เรียกว่าโลหิตจาง  เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้  เป็นเพียงการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  และต้องอยู่ในการควบคุมทางการแพทย์

ในภาวะของผู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากพันธุกรรมที่มีคนในครอบครัวเป็นพาหะ  ทำให้ได้รับภาวะโลหิตจาง  โรคโลหิตจางอาจเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง  แต่ก็สร้างความรำคาญในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ไม่น้อย   บางคนเป็นธาลัสซีเมียแบบแฝง  คือเป็นเพียงพาหะเท่านั้น  ไม่แสดงอาการอะไรให้เห็น  บางทีคนนั้นอาจไม่เคยรับรู้เลยว่าตัวเองเป็น  แค่เป็นพาหะแฝงไว้เพื่อถ่ายทอดไปให้ลูกหลานตัวเอง

  หากอาการเกิดกับเด็กที่ยังอยู่ในท้องของแม่หากถ้ามีภาวะเมล็ดเลือดแดงผิดปกติอาจทำให้เด็กเสียชีวิตได้ตั้งแต่ยังไม่คลอดได้  สำหรับผู้ป่วยที่เป็นพาพะโลหิตจางที่ไม่รุ่นแรง  จะมีอาการที่สังเกตได้คือ  เวียนอยู่บ่อยๆ  หัวหน้ามืดอยู่บ่อยๆ  เหนื่อยง่าย  หน้าซีดตัวซีด  เป็นลมหมดสติบ่อย  การรักษาแพทย์ก็จะรักษาตามอาการ  หากซีดมากก็จะได้รับยาบำรุงเลือดมารับประทาน 

โดยทานต่อเนื่องสองถึงสามเดือนก็เพียงพอ  แต่หากผู้ป่วยอยู่ในภาวะรุนแรงทางแพทย์อาจต้องมีการให้เลือด  หรือถ่ายเลือดเพิ่มจากการกินยาด้วย  คนเป็นรุนแรงมากต้องได้รับการถ่ายเลือดทุกเดือน  ซึ่งเลือดที่รับบริจาคมาต้องควบคุมธาตุเหล็กในเม็ดเลือดด้วย  หากร่างกายได้รับมากเกินไป  ก็เสี่ยงต่อหัวใจล้มเหลวเสี่ยงต่อชีวิตได้

ส่วนใหญ่โรคธาลัสซีเมียจะรุนแรงมากในเด็ก  ถ้าถึงขั้นได้ถ่ายเลือดรับเลือด  มีโอกาสสูงที่เด็กจะได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปอาจเสียชีวิตได้  ทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคโลหิตจาก  ก่อนแต่งงานหรือหากต้องการมีลูกควรต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อน  เพราะหากเราเป็นพาหะทั้งพ่อและแม่  โอกาสสูงที่ลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมียรุนแรง

การชีวิตของคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหวังไว้  เราต้องผจญกับโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคหลายชนิดทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเราได้รับเชื้อ  รวมทั้งโรคที่มีมากับเราตั้งแต่เกิด  จากทางพันธุกรรม  ที่ส่งต่อจากรุ่นไปสู่รุ่นที่ยังหาทางรักษาไม่ได้เป็นเพียงแค่การยับยั้งไม่ให้รุ่นแรงถึงขั้นชีวิต  โรคโลหิตจางอาจไม่รุนแรงมากแค่เรากินยารักษาตามแพทย์บอกปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งก็จะดีต่อสุภาพเรา  โรคโลหิตจางถือเป็นโรคที่สังคมไทยเราทุกวันนี้เป็นมากอีกโรคหนึ่ง  ทั้งผู้ที่เป็นพาหะไม่แสดงออกมาก็อีกมาก

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บหวยถอนขั้นต่ำ 100